แนวทางการวิจัยภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 16:34 น.
surin

แนวทางการวิจัยภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทย

เพื่อความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงควาย

นิกร สางห้วยไพร

                            อ่านเพิ่มเติม