หญ้างวงช้าง
  หญ้างวงช้าง (Scorpion weed)  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Heliotropium indicum L.
  วงศ์ Boraginaceae

 
 

ลักษณะทั่วไป เป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 10 – 100 ซม. มีขนหยาบขาวทั่วต้น ใบเกิดสลับหรือเกิดตรงข้าม ใบกว้าง 2 – 10 ซม. ยาว  3 – 15 ซม.ใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลมขอบใบหยัก ก้านใบมีปีก 2 ข้าง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาวประมาณ 3 – 30 ซม. ก้านดอกแบน ดอกเกิดด้านเดียวมี 2 แถว ดอกและกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูปกรวยมี 5 หยัก ดอกมีสีม่วง มีเกสรตัวผู้ 5 อัน  มี 4 เมล็ด ผลยาว ประมาณ 4 – 5 มม.

        
  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งต้น
 

สารสำคัญ  -
ประโยชน ์ ใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคนม
วิธีใช้ นำหญ้างวงช้าง 1 กก.ผสม น้ำตาลทรายแดง 1 กก. ต้มในน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) กรองเอาแต่น้ำกรอกให้วัวกินวันละประมาณ 1 ขวดลิโพ
(ที่มา : สมุนไพรทางเลือกใหม่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์)