น้ำนมราชสีห์
ชื่อสามัญ                น้ำนมราชสีห์ (Asthma plant, Milkweed)  
ชื่อวิทยาศาสตร์       Euphorbia hirta L.
วงศ์                           
Euphorbiaceae
 
 

ลักษณะทั่วไป    เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นแตกกิ่งก้านไปตามพื้นดิน มีขน สีน้ำตาลอยู่ตามต้นและใบ ยางมีลักษณะเป็นน้ำนมสีขาว ใบรูปไข่ปลายมน ใบกว้าง 0.5 – 2.5 ซม. ยาว 1.0 – 5.0 ซม. ขอบใบจักละเอียด ฐานใบเขียว มีหูใบที่ก้าน ดอกออกเป็นกลุ่มที่ปลายยอด หรือข้างใบ 1 -  2 ดอก สีเขียวอมเหลือง มีดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกันผลเป็นรูป 3 เหลี่ยม (3 แฉก) ยาว 1.5 มม. แต่ละแฉกจะมี 1 เมล็ด เมื่อแก่เมล็ดจะมีสีน้ำตาลยาว 0.5 – 1.0 ม.         

  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์   เมล็ด กิ่งปักชำ
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์    ทั้งต้น
 

สารสำคัญ  เบต้า-sitosterol, tannin acid, เบต้-าamyrin,euphosterol
(ที่มา : นันทวัน บุญยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร. 2541. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน 2. กรุงเทพมหานคร. บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด)
ประโยชน์  ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ ช่วยสมานแผล มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา แบคทีเรีย  วรรณพร และคณะได้ทดลองใช้น้ำนมราชสีห์บดแห้งผสมในอาหารไก่เนื้อที่อัตรา 0.5,1,1.5 และ 2% พบว่าในระยะเวลาการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นการผสมน้ำนมราชสีห์ในอัตราที่สูงขึ้นจะช่วยให้ไก่มีน้ำหนักตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไก่ที่ได้รับปฏิชีวนะสาร (Avilamycin)