ดองดึง
ดองดึง (Glory lily)  
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gloriosa superba Linn.
วงศ์ Liliaceae

 
  

ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก และมีลำต้นหรือเถาเลื้อยเกาะต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้ และสามารถเลื้อยเกาะต้นไม้อื่นได้สูงประมาณ 3 เมตร เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีอายุหลายปี (หลายฤดู) ดอกเป็นเส้นยาวหยิก มีสีแดงสลับเหลือง สีละครึ่งดอก ลักษณะของใบคล้ายรูปหอก ตรงปลายใบจะมีขอเกาะหรือหนวดสำหรับเกี่ยวพัน กับต้นไม้อื่น ตัวใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมัน ขอบใบไม่มีจัก ใบเรียบ  ลักษณะของดอกจะเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกจะแยกออกจากกันขอบของกลีบดอกบิดเป็นเกลียว มีเกสรแยกออกจากโคนกลีบดอกด้านนอกดอกหนึ่งจะมีเกสรประมาณ 6-7 อัน สีของดอกจะมี 2 สี คือสีเหลืองและสีแดงสดปริมาณสีทั้งสองของดอกจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของการบานของแต่ละดอก ยิ่งดอกบานนานก็ยิ่งมีสีแดงมากขึ้นกว่าดอกตูมหรือดอกที่เพิ่งบาน

  
  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด เหง้า
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เมล็ด เหง้า ใบ
 

สารสำคัญ   Superbine ในราก และ Colchicine ในใบ หัวและเมล็ด  (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ประโยชน์ ใช้ถ่ายพยาธิในสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย  และกำจัดไรไก่ เหา