กระเทียม
ภาพจาก http://board.postjung.com
ชื่อสามัญ             กระเทียม (Garlic)
ชื่อวิทยาศาสตร์  
Allium sativum Linn
วงศ์                 
Amaryillidaceae
 
  

ลักษณะทั่วไป     ไม้ล้มลุก มีกลิ่นแรง มีหัวใต้ดิน ลักษณะกลมแป้น ใบเดี่ยวขึ้นมาจากดิน เรียงซ้อนสลับ แบนเป็นแถบแคบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ประกอบด้วยตะเกียงรูปไข่เล็กๆ จำนวนมากอยู่ปะปนกับดอกขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนน้อย มีใบประดับใหญ่ 1 ใบ ลักษณะบางใส แห้ง เป็นจะงอยแหลมหุ้มช่อดอกขณะที่ยังตูมอยู่ ก้านช่อดอกเป็นก้านโดด เรียบ รูปทรงกระบอกตัน ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ สีขาวหรือขาวอมชมพู ผลเล็กเป็นกระเปาะสั้นๆ รูปไข่ หรือค่อนข้างกลม มี 3 พู เมล็ดเล็ก สีดำ

  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์     หัว
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์      หัว
 

สารสำคัญ   สารที่เกิดจากการบดกระเทียมได้น้ำมันกระเทียม อัลลิซิน (Allicin) ประมาณ 0.6-1% อัลลิซัลไฟด์ (Alli sulfide) มีกลิ่นฉุนมาก ประกอบด้วยกำมะถัน
(ที่มา : สมพร ภูติยานันท์.2542. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทยพิมพ์ครั้งที่3.โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข,  กรุงเทพมหานคร . 448 หน้า)
ประโยชน์ ใช้รักษา โรคตาเจ็บ ในโค
วิธีการใช้   นำกระเทียมสดมาบดแล้วพ่นใส่ตา ประมาณ 3-4 ครั้ง จะช่วยรักษาอาการตาแฉะ ตาบวม หรือตาอักเสบของโคและกระบือ