ตะไคร้หอม
  ชื่อสามัญ              ตะไคร้หอม (Citronella grass)  
  ชื่อวิทยาศาสตร์    
Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle,
  วงศ์                     
POACEAE (GRAMINEAE)
 
 

ลักษณะทั่วไป         พืชล้มลุก มีอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง ออกเป็นกอ มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปยาวแคบ โคนใบแผ่ออกเป็นกาบ  มีลิ้นใบรูปไข่ มีขน อยู่ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบมีแผ่น ดอกช่อขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ใบประดับลักษณะคล้ายกาบ ดอกช่อเชิงลด แยกเป็นหลายแขนง ออกเป็นคู่ ช่อย่อยมีใบประดับที่โคน 2 ใบ ใบนอกมีหยัก ด้านนอกแบนเขอบแผ่ออกเป็นปีกแคบๆ และขอบด้านบนสาก ใบในรูปเรือ ปลายแหลมมีเส้นตามยาว 1-3 เส้น ขอบมีขน แต่ละดอกย่อยมีใบประดับ 2 แผ่น เรียกกาบบนและกาบล่าง กาบบนรูปขอบขนาน เนื้อบาง ขอบมีขน กาบล่างรูปยาว แคบ มีขนแข็งและปลายแหลม ผลเป็นผลแห้งเมล็ดเดียว ไม่แตก

              
  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เหง้า
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบและลำต้น
 

สารสำคัญ  Methyl eugenol, Verbena oil, lemmon oil, indian molissa oil,  (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) d-citronellal และ geraniol
ประโยชน์       ใช้ทำยาป้องกันกำจัด แมลง ยุง ไร และแมลงสาบ
วิธีใช้      ใบแห้ง สามารถนำมาใช้รองไว้ในรังไก่จะช่วยทำให้ไม่มีไรไก่เกิดขึ้น