ภาคกลาง
   
    รายการสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดราชบุรี :  โคพื้นเมือง    กวางป่า(กวางไทย)เนื้อทราย
 • จังหวัดชัยนาท :
 • จังหวัดนครนายก :
 • จังหวัดนครปฐม : เป็ดพื้นเมืองพันธุ์นครปฐม
 • จังหวัดนนทบุรี :
 • จังหวัดปทุมธานี :
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
 • จังหวัดลพบุรี :  ไก่ไทยละโว้
 • จังหวัดสมุทรปราการ :
 • จังหวัดสมุทรสงคราม :
 • จังหวัดสมุทรสาคร :
 • จังหวัดสิงห์บุรี :ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
 • จังหวัดสุพรรณบุรี :ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ    โคลาน
 • จังหวัดสระบุรี :
 • จังหวัดอ่างทอง :ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
 • จังหวัดอุทัยธานี :
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :