ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
     เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทยพวนที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดการจัดงานในวันที่ 7-8 เมษายน ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวนประมาณ 20-30 เชือก มีการตกแต่งนาค และช้างอย่างสวยงาม