ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
     ประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมากคือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของสิงห์บุรี