ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง และประกวดราชินีช้าง
     จัดในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ช้างภายในฟาร์ม