ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
งานแข่งขันโปโลช้าง
      การแข่งขันโปโลช้าง กติกาประกอบด้วย ผู้เล่น 2 ทีมๆละ 3 คน ใช้เวลาในการแข่งขัน 7 นาที พัก 15 นาที การจัดงานครั้งนี้ นอกจากความสนุกที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมจะได้รับแล้ว ผู้จัดการแข่งขันหวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประชาชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย
กิจกรรม
- ขบวนแห่ในพิธีเปิด
- ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ทีมๆ ละ 3 คน ใช้ลูกโบโลตีในระยะ 100 เมตร และ 60 เมตร ใช้เวลาในการแข่งขัน 7 นาที พัก 15 นาที ใช้นกหวีดเป็นตัวหยุดและเริ่มการแข่งขัน
      การแข่งขันอันโด่งดังดังกล่าวนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในหกงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี การแข่งขันครั้งนี้เดิมทีได้รับการจัด ณ เมืองหัวหินมาอย่างต่อเนื่อง 6 ปีก่อนที่จะย้ายมายังดินแดนที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของช้างทางภาคเหนือในปี 2549 การแข่งขันโปโลบนหลังช้างครั้งแรกนั้นเริ่มต้นปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลที่สามารถนำเงินเข้าสมทบให้แก่สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในจังหวัดลำปางและดูแลช้างไทยเป็นอย่างดี
เพียงแค่เวลา 8 ปี การแข่งขันโปโลบนหลังช้าง ซึ่งเดิมเคยเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก ใช้เวลาในการจัดงานเพียง 2 วัน ด้วยทีมแข่งขัน 6 ทีม กลายเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลายาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประกอปด้วยการแข่งขันถึง 12 ทีม มีผู้แข่งขันทั้งหมด 36 ท่าน จาก 15 ประเทศ