ความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรสำหรับ วัว-ควาย
     เป็นความรู้ที่ก่อร่างสร้างตัว ภายในระบบนิเวศน์ท้องถิ่นเกิด และพัฒนาขึ้นในกระบวนการที่คน และชุมชนนั้นปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน์ชุดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะจำเพาะ ต้นไม้ พืช สัตว์ แมลง สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ฉะนั้นย่อมมีลักษณะจำเพาะ มีพืชสมุนไพร สูตรยา อาหารเฉพาะถิ่น ที่สั่งสมและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ในชุมชนนั้น สมัยก่อนคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะอาหารและยามีการนำตำรับยาสมุนไพรดูแลสุขภาพและรักษาทั้งคนและสัตว์จนเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัย
โดยชาวบ้าน การปฏิบัติทดสอบใช้ด้วยชีวิตต่อชีวิต จนได้ผลและเกิดการถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีความจำเพาะของแต่ละถิ่นจึงทำให้เกิดความหลากหลายของตำรับยา
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
ประเพณีวิ่งควาย
     งานประเพณีวิ่งควาย วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 การวิ่งควายนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ในวันงานชาวไร่ชาวนา จะได้แต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรพรรณสีต่าง ๆ และนำขบวนควายมา ชุมนุมกันที่หน้าเทศบาลเมืองชลบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันวิ่งควายและประกวดสุขภาพของควายด้วย นอก จากนี้ที่อำเภอหนองใหญ่ก็มีการจัดงานประเพณีวิ่งควายเช่นกัน โดยจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ หลังวันออกพรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
การชนไก่
 
การชนวัว
     กีฬาวัวชนเริ่มมีในสมัยใดมีความเป็นมาอย่างไร และทำไมจึงนิยมกันมากในภาคใต้ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด แต่บางท่านให้ความเห็นว่าไทยภาคใต้น่าจะได้มาจากโปรตุเกส คือ พระเจ้าเจ้าเอมมานูลเอลแห่งโปรตุเกสแต่งทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีใน พ.ศ. 2061 ซึ่งตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และเมืองมะริด ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเผยแพร่ขนบธรรมเนียมหลายอย่าง เช่น การติดตลาดนัด การทำเครื่องถม และการชนวัวรวมอยู่ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
การแข่งขันวัวลาน
     "วัวลาน" เป็นการเล่นพื้นบ้านหรือกีฬาพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง จัดเป็นหัวใจของคนท้องถิ่น ด้วยว่า "วัว" เป็นสัตว์ที่คลุกคลีอยู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาแต่ครั้งบรรพกาล การแข่งขันวัวลานจึงเป็นกีฬาของลูกผู้ชายชาวเมืองเพชรโดยแท้
     การแข่งขันวัวลาน ได้วิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาจากการนวดข้าวของชาวไทยท้องถิ่นซึ่งใช้วัวเดินวนนวดข้าวในลานวงกลม วัวของใครมีพละกำลังดี แข็งแรงมากก็จะเดินวนนวดข้าวอยู่รอบนอก วัวตัวใดมีพละกำลังน้อยก็จะเดินคลุกอยู่วงในชิดเสากลางลาน ต่อมาคงมีการพนันขันต่อสนุกสนานกันขึ้นในวงนวดข้าว การแข่งขันวัวลานจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากประเพณีการนวดข้าวดังกล่าวนี้ สำหรับในจังหวัดเพชรบุรีกล่าวกันว่า เริ่มมาจากตำบลท่าแร้ง ซึ่งมีชาวอิสลามมาเลี้ยงวัวอยู่มากก่อนตำบลอื่น จากนั้นก็ได้รับความนิยมขยายอาณาเขตจนนิยมกันไปทั้งเมือง รายละเอียดเพิ่มเติม>>