ภาคใต้
   
    รายการสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดกระบี่ :
 • จังหวัดชุมพร :
 • จังหวัดตรัง :
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช :
 • จังหวัดนราธิวาส :
 • จังหวัดปัตตานี :
 • จังหวัดพังงา :
 • จังหวัดพัทลุง :
 • จังหวัดภูเก็ต :
 • จังหวัดระนอง :
 • จังหวัดสตูล :
 • จังหวัดสงขลา :
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี :
 • จังหวัดยะลา : กระต่าย นกเขาชวา