แมวโกนจา

ชื่อท้องถิ่น: แมวโกนจา
ชื่อสามัญ: แมวโกนจา
ชื่อวิทยาศาสตร์:Felis catus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- แมว "โกนจา" หรือบางแห่งก็เขียนว่า "โกญจา" แมวชนิดนี้เป็นแมวสีดำสนิทตลอดทั้งตัว ขนสั้น ไม่มีสีอื่นใดปะปนเลยแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กละเอียดนุ่มและเรียบตรงทั้งลำตัว ส่วนหัวกลมแต่ไม่โต มีปากเรียวแหลม หูตั้ง นัยตาเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือทองอ่อน อาจเปรียบได้กับดอกบวบแรกแย้มหรือทองดอกบวบ รูปร่างสะโอดสะองคล่องแคล่ว หางยาว ปลายหางแหลมตรง อุ้งเท้าทอดคล้ายเท้าสิงห์ มีความสง่างามขณะเคลื่อนไหว

     กายดำคอสุดท้อง   ขาขนเลเอียดเฮย
ตาดั่งศรีบวบกล          ดอกแย้ม
โกนจาพนนิพนธ์          นามกล่าว ไว้นา
ปากแลหางเรียวแฉล้ม  ทอดเท้าคือสิงห์

ลักษณะประจำพันธุ์สัตว์:

- ลักษณะสีขน            : ขนสั้น สีดำตลอดทั้งตัว
- ลักษณะของส่วนหัว   : รูปหัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ ตั้งสูงเด่นบนส่วนหัว
- ลักษณะของนัยน์ตา   : นัยน์ตาสีดอกบวบแรกแย้ม (สีเหลืองอมเขียว)
- ลักษณะของหาง       : หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ                                  เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

ลักษณะทางเศรษฐกิจ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
ลักษณะที่เป็นข้อบกพร่อง:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อความบันเทิง
- เป็นการสร้างรายได้เสริม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน:  
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

รูปภาพ: