ไก่สีทองอมพาย

ชื่อท้องถิ่น: ไก่สีทองอมพาย
ชื่อสามัญ: ไก่สีทองอมพาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:Gallus  gallus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- สัตว์ปีกที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นใหม่ในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พ่อพันธุ์ไก่สามเหลืองผสมกับแม่พันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน,ไก่ชี้ฟ้า ที่นิยมเลี้ยงกันมากใน
แถบภาคเหนือของประเทศไทย ในการปรับปรุงสายพันธุ์

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - เพศผู้ : มีขนสีเหลืองทอง ผิวหนังมีสีเหลือง ปากและแข้งสีเหลืองขนาดไม่โตนัก เพศผู้เมื่อโตเต็มที่   เมื่ออายุ 5 เดือน น้ำหนักประมาณ 2.5 - 2.8  กิโลกรัม
- เพศเมีย : มีขนสีเหลืองทอง ผิวหนังมีสีเหลือง ปากและแข้งสีเหลืองโตเต็มที่น้ำหนักประมาณ 1.4 - 1.8    กิโลกรัม  มีนิสัยฟักไข่เช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง เลี้ยงลูกเก่ง
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพการเลี้ยง ทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ แบบร้อนชื้น  ได้เป็นอย่างดี
- โดยเฉลี่ยไข่ต่อตัวปีละ ประมาณ 120 - 150 ฟอง
- เนื้อของไก่สีทองอมพายยังมีรสชาติหวาน กลิ่นหอมชวนกิน เนื้อนุ่มพอเหมาะ  
- นิยมใช้ในการประกอบพิธีกรรม ตามความเชื่อของชนเผ่า
ลักษณะอื่นๆ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว
- เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น 15 ตุลาคม 2556

รูปภาพ: