ไก่เหลืองหางขาว

ชื่อท้องถิ่น: ไก่เหลืองหางขาว
ชื่อสามัญ: ไก่เหลืองหางขาว (White Tail-yellow Cock or Kai Lueng Hang Khao)
ชื่อวิทยาศาสตร์:Gallus  gallus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- ไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีมาแต่โบราณ มีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือของไทย บริเวณบ้านหัวแท ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นไก่ประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมัยทรงพำนักอยู่กรุงหงสาวดี ประเทศพม่า  ได้ทรงนำไก่เหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลก  ซึ่งเป็นเมืองที่ทรงประสูติและพระราชบิดาทรงครองเมืองนี้ ไปชนกับไก่ชนของพระมหาอุปราชา  จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งกำเนิดไก่พันธุ์เหลืองหางขาวพันธุ์ดีสายเลือดแท้  เป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์:     ไก่เหลืองหางขาวเพศผู้หรือพ่อพันธุ์ 
-
ขนพื้น  ขนหน้าคอ หน้าอก ใต้ท้อง ใต้ปีก ใต้ก้น และขนน่อง มีสีดำ
- สร้อย  ขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก มีสีเหลืองทองรับกัน หรือใกล้เคียงกัน
- ปีก  ขนปีกส่วนในสีดำ ส่วนนอกสีขาว ปีกไชมีแซมขาว
- หาง  ขนหางพัดสีดำ หางกะลวยคู่กลางซึ่งเป็นหางเอกสีขาวปลอดชัดเจน
- ขนหู  ขนปิดหู มีสีเดียวกับสร้อย คือ สีเหลือง แซมด้วยสีดำ และสีขาว
- ปาก  ทั้งปากบนและปากล่าง มีสีขาวอมเหลือง
- ตา  นัยน์ตาดำ รอบนัยน์ตาสีขาวอมเหลือง หรือขาวซีด ลักษณะ “ตาปลาหมอตาย”
-
แข้ง   หน้าแข้งและท้องแข้งสีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับ ตา และปาก โบราณว่า “ปากได้ขา ตาได้แข้ง”
-
เดือย  สีขาวอมเหลือง คล้ายงาช้าง
- เล็บ   สีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับสีตา ปากแข้ง และเดือย

     ไก่เหลืองหางขาว เพศเมีย หรือ แม่พันธุ์
-
ขนพื้น  ที่หน้าคอ อก ท้อง ปีก และก้น สีดำตลอดลำตัว
- ปีก  ปีกในดำ ปีกนอกขาว ขนสร้อยคอมีขลิบเหลือง
- สร้อย   ขนขลิบสร้อยสีเหลือง
- หาง  ขนหางสีดำ ปลายหางขาว
- ปาก ตา แข้ง และ เล็บ  มีสีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับเพศผู้ บางตัวมีเดือยสีเดียวกัน
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - เพศผู้ มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไป
- เพศเมีย มีน้ำหนัก  2  กิโลกรัมขึ้นไป
- อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 198 วัน
- ผลผลิตไข่/ปี 136 ฟอง
- น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2,086 กรัม
ลักษณะอื่นๆ: -
ลักษณะเด่นพิเศษ: ความต้านทานโรค
จำนวนประชากร: 72,617,407 ตัว (ข้อมูลจำนวนประชากรสัตวืพื้นเมืองและลูกผสม)
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน: ชนบททั่วประเทศไทย
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว
- เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
- เพื่อความบันเทิง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Influences of major histocompatility complex class I haplotypes on avian influenzavirus disease tretis in Thai indidenous chickens
  Influences of MHC Class II Haplatypes on Avian Influenza Tratic in Thai Indigenous chicken
Bioinformatics Gallus gallus MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD-AIV36 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD-AIV33 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate CH39-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK36-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B6 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK36 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B18 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate KL27 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B19 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK26 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD20 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK18 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC7 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK6 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B17 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK4 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B5 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD19 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD68 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD67 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK66 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD60 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD59 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK55 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK54 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK44 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC7 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD61-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B13 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD61 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC2v allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD56-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD56 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK49-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK49 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK47-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK47 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B18 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate KL45-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate KL45 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B18 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK35-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK35 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B14 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK34-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA4v allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK34 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B19 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD30-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD30 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK29-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*A9 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK29 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD28-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD28 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD22-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD22 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BA12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK-AIV34 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD37 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B12 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate KL27-1 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*BC1 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD13 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate LHK14 MHC class I antigen (B-FI) gene, B-FI*B21 allele, partial cds
  Gallus gallus isolate PHD311 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK122 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK61 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK66 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD68 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD67 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD60 MHC class II antigen (B-LB14) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD59 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK55 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK54 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK44 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD41 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate S39 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD38 MHC class II antigen (B-LB14) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD37 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK36 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK29 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate KL27 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD20 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD19 MHC class II antigen (B-LB14) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK18 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK14 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD13 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD19 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK6 MHC class II antigen (B-LB19) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK4 MHC class II antigen (B-LB12) gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD611 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD61 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK471 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK47 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK461 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK46 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD301 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD30 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD281 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD28 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD151 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate PHD15 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK81 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate LHK8 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate KL71 MHC class II antigen gene, exon 2 and partial cds
  Gallus gallus isolate KL7 MHC class II antigen (B-LB21) gene, exon 2 and partial cds
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดพยาธิภายนอกของไก่พื้นเมือง
หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์ู์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ:


 

เพศผู้

เพศเมีย