กวางป่า(กวางไทย)

ชื่อท้องถิ่น: กวางป่า(กวางไทย)
ชื่อสามัญ: กวางป่า (Sambar Deer)
ชื่อวิทยาศาสตร์:Cervus unicolor
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- ถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียใต้ ตั้งแต่ อินเดีย ศรีลังกา เนปาล พม่า ภูฎาน ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย  และบางส่วนของจีนชนิดที่มีในไทยเป็นชนิดย่อยCervus unicolor eguinusซึ่งมีอยู่ตามป่าดงดิบทุกภาคมีทั้งป่าในระดับต่ำและป่าสูง แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์:

- กวางป่าเป็นสัตว์จำพวกกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขนาดวัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง 180 – 200 เซนติเมตรความสูงวัดถึงหัวไหล่ 140 – 160 เซนติเมตร
น้ำหนักตัว 185 – 260 กิโลกรัมบริเวณหัวตาแต่ละข้างจะมีแอ่งขนาดใหญ่ เรียกว่าต่อมใต้กระบอกตา ใช้ในการผลิตสารที่มีกลิ่นฉุนสำหรับสื่อสาร และใช้แสดงอาณาเขตโดยนำไปถูกับกิ่งไม้ เพศผู้จะมีต่อมใต้ตา
ขยายใหญ่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ หรือเมื่อแสดงอาการก้าวร้าว ขนบริเวณท้องและก้นขึ้นห่างกว่าบริเวณอื่นและสีขนอ่อนกว่าบนหลังหางเป็นพวงค่อนข้างสั้น 
ขนสั้นหยาบสีน้ำตาลแกมเหลือง  บางตัวน้ำตาลแกมแดงขนยาวประมาณ 2-4 ซม.  ขนรอบคอเฉพาะตัวผู้
ยาวประมาณ 7-10 ซม.
- เพศผู้ : อาจมีน้ำหนักถึง 320 กก. แต่ทั่วไปน้ำหนักเฉลี่ย 250 กก. วัดความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง            180-200 ซม. ความสูงจากพื้นถึงไหล่ 140-160 ซม.
-
เพศเมีย : อาจมีน้ำหนักถึง 250 กก. เฉลี่ย 155 กก. สูง 120 ซม. มีสีอ่อนกว่าเพศผู้ 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - ขนาดตัว และเขากวางมีขนาดใหญ่ มีเขาเฉพาะเพศผู้ตัวลำเขายาวประมาณ ๗o –   ๘o เซนติเมตรเขาแต่ละข้างมี๓กิ่ง
- สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีคุณภาพต่ำมาเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดี เช่นหญ้า  วัชพืช  ใบไม้ เปลือกไม้    หน่อไม้ เป็นต้นกินใบไม้ประมาณ 66.66% กินหญ้าประมาณ 20.4%   และเป็นพืชตามพื้นดินและลูกไม้ประมาณ   13 % และได้ชื่อว่าสามารถปรับพฤติกรรมการกินได้สูงสุด   ทั้งนี้ขึ้นกับแหล่งอาหาร และชนิดของอาหารที่มี
- ทนทานต่อโรคและแมลงที่มารบกวน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเลี้ยงดูในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี    เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าท้องถิ่น
ลักษณะอื่นๆ: - สังเกตเห็นขนบริเวณข้อเท้า จนถึงแข้ง ทั้ง 4 ข้าง มีสีอ่อนกว่าสีลำตัวคล้ายใส่ถุงเท้า  ตัวที่มีอายุมากอาจมีขนแผงคอคล้ายขนแผงคอขอม้า
ลักษณะเด่นพิเศษ: -
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์:  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุืสัตว์หนองกวาง
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น 15 ตุลาคม 2556

รูปภาพ:


เพศผู้

เพศเมีย