ไก่พื้นเมือง (ไก่กระดูกดำ)

ชื่อท้องถิ่น: ไก่พื้นเมืองกระดูกดำ
ชื่อสามัญ:

ไก่พื้นเมือง (ไก่กระดูกดำ)

ชื่อวิทยาศาสตร์:Gallus gallus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- ไก่ดำคือไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่รูปร่างสวยงาม ซึ่งมีสีดำทั้งตัว โดยมีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลีย ไก่พื้นเมือง (ไก่กระดูกดำ) จัดเป็นไก่พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงกันในชนบทของภาคเหนือ ควรเลี้ยงแบบปล่อยลานหรือสวนผลไม้ที่สะอาด เพื่อให้ไก่ได้ออกกำลังกายและสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีความต้านทานต่อโรคได้ดี

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - ไก่กระดูกดำเป็นไก่พื้นเมืองที่มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเฉลี่ยที่อายุ 16 สัปดาห์ ประมาณ 1.25 - 1.5  กิโลกรัม
- ลักษณะของไก่พื้นเมืองกระดูกดำ คือ เนื้อดำ กระดูกดำ รวมทั้งผิวหนังและขนสีดำหรือสีเทา
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - เลี้ยงง่าย โตเร็ว และขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าไก่พันธุ์พื้นเมือง
- การจำหน่ายจะได้ราคาดีกว่าไก่พื้นเมืองมากกว่า 2 เท่า
- ชาวจีนฮ่อ ในภาคเหนือนิยมเลี้ยงไก่กระดูกดำไว้บริโภคและขายให้เพื่อนบ้าน
- การปรุงอาหารนิยมใช้ประโยชน์จากเนื้อปรุงกับเครื่องยาจีน เช่น ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน
ลักษณะอื่นๆ:

 

ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว
- เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:  
หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ:เพศผู้

 

เพศเมีย