ไก่ลัวะ

ชื่อท้องถิ่น: ไก่ลัวะ
ชื่อสามัญ: ไก่ลัวะ (Kai Lua)
ชื่อวิทยาศาสตร์:Gallus gallus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- ไก่ลัวะเป็นไก่ประจำถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะในเขตพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปัวในบางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นไก่สายพันธุ์ที่ชนเผ่าลัวะมีความหึงหวงและรักษาสายพันธุ์กันเฉพาะในกลุ่มของชนเผ่า ไก่ลัวะเป็นไก่สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะสายพันธุ์ คือ นิสัยคล้ายไก่ป่า มีความคล่องตัวว่องไว สามารถหลบหนีศัตรูหรือภัยรอบข้างได้ดี แต่ตัวไก่จะมีรูปร่างใหญ่กว่าไก่ป่า จึงควรได้มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำการศึกษาและรักษาสายพันธุ์ต่อไป

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - เพศผู้  ไก่ลัวะเพศผู้มีขนหลังและสร้อยคอสีเหลืองทอง ขนหางสีดำ สีของแข้งมีสีน้ำตาลเข้ม
  หงอนเป็นหงอนจักร เสียงขันก้องกังวาน น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 2.5–3.5 กิโลกรัม 
- เพศเมีย  มีสีลำตัวสีน้ำตาลปนสีเทา สร้อยคอสีเทา สีของแข้งมีสีน้ำตาลเข้ม หงอนเป็นหงอนจักร   น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมมีเนื้อสีดำ
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกอยู่ช่วง 180–197 วัน
- น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก ประมาณ 1.3 กิโลกรัม 
- ผลผลิตไข่ประมาณ 10–15 ฟอง/ตับ
- น้ำหนักไข่โดยเฉลี่ย 35 กรัม
ลักษณะอื่นๆ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน : - เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว
- เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: ตำราทำนายด้วยกระดูกไก่ลัวะบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย           
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญา่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์ู์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ: