เนื้อทราย

ชื่อท้องถิ่น: เนื้อทราย
ชื่อสามัญ: เนื้อทราย (Hog Deer)
ชื่อวิทยาศาสตร์:HyelaphusporcinusCervusporcinus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- กระจายพันธุ์ตั้งแต่ภาคตะวันออกของอินเดีย อัสสัม เนปาล ภูฎาน ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ไทย และ
อินโดจีน ชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า โดยเฉพาะทุ่งหญ้าที่ราบต่ำริมแม่น้ำ ไม่ชอบอยู่ตามป่าเขา ในประเทศไทย
มีอยู่มากตามป่าโปร่ง หรือป่าทุ่งหญ้าที่ราบต่ำต่าง ๆ ทั่วไปยกเว้นทางภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ อาหารส่วนใหญ่ได้แก่หญ้าหน่อไม้ผลไม้ป่าบางชนิดและยอดไม้อ่อน

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์:

- เนื้อทรายเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสุนัขไทยที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปเล็กน้อย โตเต็มที่มีความสูงประมาณ
65-75 ซม. น้ำหนักประมาณ 35-60 กก. ขนสั้นและแน่น ขนของเนื้อทรายมีสีน้ำตาลปนเหลืองแต่ตัวที่แก่แล้วจะมีสีน้ำตาลเข้มจะมีจุดสีขาวจางๆอยู่ข้างลำตัว
พอเห็นได้รางๆ บริเวณใต้ท้อง ขาด้านใน และใต้หางมีสีขาวอมเทา สีขนจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ฤดูแล้ง สีจะซีดจาง และมีจุดขาว ประปราย ส่วนฤดูฝนจะมีสีเข้มขึ้น และไม่มีจุดขาว ลูกเนื้อทรายจะมีจุดสีขาวทั่วไปตามตัวเห็นได้ชัดเหมือนลูกกวางดาวเมื่อโตขึ้นจุดขาวๆจะค่อยๆจางหายไป
เนื้อทราย มีเขาเฉพาะเพศผู้ เขาเป็นแบบ Antlers และผลัดเขาทุกปี โดยขนาด และกิ่งจะใหญ่ขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น และใหญ่เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปี

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนทานต่อโรค ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดี
- มีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สามารถจัดการได้ง่าย และต้นทุนต่ำกว่ากวางชนิดอื่น
- เจริญเติบโตเร็ว ลูกเนื้อทรายใช้เวลาเพียงประมาณ 1 ปี ในการเจริญเติบโตจนมีขนาดใกล้เคียง
  กับเนื้อทรายตัวเต็มวัย
- สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เนื้อทรายเพศเมียให้ลูกตัวแรกเมื่ออายุ ประมาณ 2 ปี และให้ลูกสม่ำเสมอ
ลักษณะอื่นๆ: - ลูกกวางที่เกิดใหม่จะมีจุดสีขาวจาง ๆ เมื่อโตขึ้นจุดนี้จึงหาย
ลักษณะเด่นพิเศษ: - เนื้อทรายหรือตามะแนฝรั่งเรียกกันว่า Hog deer หรือกวางหมูก็เพราะลักษณะเวลาวิ่งจะวิ่งหัวซุนๆไม่วิ่งกระโจนเหมือนกวางอื่นๆไม่ยกหัวสูงวิ่งหัวซุนอย่างกับหมูป่า
ด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงเรียกมันว่ากวางหมู
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์:  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุืสัตว์หนองกวาง
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ:


เพศผู้เขาแก่

เพศผู้เขาอ่อน

ลูกเนื้อทรายแรกเกิด