ภาคเหนือ
   
    รายการสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดพะเยา : ไก่พระเจ้าเสือ พันธุ์ประดู่หางดำ (แสมดำ)
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ : ไก่เขียวพาล
 • จังหวัดเชียงใหม่ : ไก่สีทองอมพาย ไก่พื้นเมืองพันธุ์เขียวน้ำมัน ไก่พื้นเมือง(กระดูกดำ)
 • จังหวัดเชียงราย : ไก่ฟ้าหลวง (ไก่กระดูกดำ) ไก่กระดูกดำผาตั้ง ไก่ขาวกระดูกดำ  ไก่ชี้ฟ้า(ไก่กระดูกดำ)
 • จังหวัดน่าน : ควายน้ำหว้า   ม้าสายพันธุ์มองโก โคแดง ไก่ตั้ง ไก่ม้ง ไก่ลั๊วะ
 • จังหวัดพิษณุโลก : ไก่ชนเหลืองหางขาว ไก่ชนณเรศวร สุนัขไทยบางแก้ว
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอนไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน  เป็ดเทศแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง : โคขาวลำพูน
 • จังหวัดลำพูน : โคขาวลำพูน
 • จังหวัดสุโขทัย : ไก่ประดู่หางดำ
 • จังหวัดแพร่ : โคขาวลำพูน
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ :
 • จังหวัดนครสวรรค์ :
 • จังหวัดอุทัยธานี :
 • จังหวัดกำแพงเพชร:
 • จังหวัดตาก: โคพันธุ์ตาก ไก่เทาทอง
 • จังหวัดพิจิตร:  ไก่พระเจ้าเสือ พันธุ์ประดู่หางดำ (แสมดำ)