ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
    รายการสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดสุรินทร์ : กระบือพื้นเมือง โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ : โคพื้นเมือง
 • จังหวัดขอนแก่น : ไก่ชท่าพระ ไก่ประดู่หางดำ ไข่มุกอีสาน ห่านท่าพระ
 • จังหวัดชัยภูมิ :นกกระทา ไก่งวง
 • จังหวัดนครพนม :  ไก่งวง
 • จังหวัดนครราชสีมา :แมวโคราช
 • จังหวัดบึงกาฬ :
 • จังหวัดบุรีรัมย์ :กระบือพื้นเมือง โคเนื้อพื้นเมือง
 • จังหวัดมหาสารคาม :สุกรดำภูพาน เป็ดเทศท่าพระ
 • จังหวัดมุกดาหาร :กระบือพื้นเมือง โคพื้นเมือง สุกรพื้นเมือง
 • จังหวัดยโสธร :
 • จังหวัดร้อยเอ็ด :
 • จังหวัดเลย : ไก่ชีท่าพระ ไก่งวง
 • จังหวัดสกลนคร : ไก่ดำภูพาน 1 ไก่ดำภูพาน 2 สุกรภูพาน 1 สุกรภูพาน 2 โคเนื้อภูพาน
 • จังหวัดศรีสะเกษ :โคพื้นเมือง
 • จังหวัดหนองคาย : เป็ดเทศกบินทร์บุรี ไก่งวง
 • จังหวัดหนองบัวลำภู : ไก่งวง
 • จังหวัดอุดรธานี : ไก่สายพันธุ์อุดรธานี(ไก่พันธุ์สีแสด)
 • .จังหวัดอุบลราชธานี :โคเนื้อพื้นเมือง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ : สุกรพันธุ์พื้นเมือง