ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
    รายการสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ :
 • จังหวัดขอนแก่น :
 • จังหวัดชัยภูมิ :
 • จังหวัดนครพนม :
 • จังหวัดนครราชสีมา : แมวโคราช
 • จังหวัดบึงกาฬ :
 • จังหวัดบุรีรัมย์ :
 • จังหวัดมหาสารคาม :
 • จังหวัดมุกดาหาร :
 • จังหวัดยโสธร :
 • จังหวัดร้อยเอ็ด :
 • จังหวัดเลย :
 • จังหวัดสกลนคร :
 • จังหวัดสุรินทร์ :
 • จังหวัดศรีสะเกษ :
 • จังหวัดหนองคาย :
 • จังหวัดหนองบัวลำภู :
 • จังหวัดอุดรธานี :
 • .จังหวัดอุบลราชธานี :
 • จังหวัดอำนาจเจริญ :