ภาคตะวันออก
   
    รายการสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
  • จังหวัดปราจีนบุรี :  ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี  เป็ดเทศกบินทร์บุรี  เป็ดไข่กบินทร์บุรี
  • จังหวัดจันทบุรี : ไก่ฟ้าหลังเงินจันทบูร
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา : เป็ดไข่บางปะกง
  • จังหวัดชลบุรี :   ไก่เทา
  • จังหวัดตราด :
  • จังหวัดระยอง :
  • จังหวัดสระแก้ว :