Print

เกี่ยวกับฟาร์ม

ไร่อุดมสุข

ดิฉัน อวยพร คีรีวิเชียร ขอตอนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมไร่อุดมสุขของเรา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันเริ่มทำไร่ครั้งแรกปี 2554 ปลูก ต้นไม้ชุดแรก คือต้นสนปฎิพัท ไร่อุดมสุขเดิมเป็นสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก เป็นที่นำดินไปล้างเอาแร่ หน้าดินจึงไม่มี เหลือ แต่หิน ทราย เพราะ ฉะนั้นจะเป้นที่ไม่ดี ขาดสารอาหารสำหรับต้นไม้ การปลูกต้นไม้ต้องใช้ต้นทุนสำหรับปรับปรุงใสปุ๋ย เป็นเงินสุงมาก แต่พัฒนา ที่ดินจังหวัดเคยมาดูดินที่ไร่แล้ว แยะนำว่า ควรเลี้ยงวัว เพราะเราสังเกตุว่าที่มีความสุงปลอดจากโรค หญ้าแล้งหญ้าขนงาม เหมาะสำหรับ ปลูกหญ้า แต่เราอยากลองว่าจริงหรือไม่ จึงปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป้นต้นไม้ที่ทนแล้งปลูกในที่หิน ทรายได้ เมื่อปลูกแล้วปราฎว่า อัตราการเจริญเติบโตช้ากว่ามาตรฐานมาก ผลลิตรน้อย และได้ปรับปรุงแก้ไขมาตลาด ณ ปัจจุบันได้ทำปุ๋ยคอก จากมูลวัวในไร่ ผสมกับขี่ใยมะพร้าว ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ใช้ ผลไม้ เซ่น มะละกอ กล้วย ฟักทอง หอยเชอรี่ ใบไม้สด แต่ทุกอย่างต้องปลอดสารพิษ ผสมกับกากน้ำตาล ต้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมื่อใส่ปุ๋ยก็เจริญเติบโตดีขึ้น เราจึงเลี้ยงวัวหลังปลูกต้นไม้ให้โตพอที่วัวจะมากินต้นไม้ ไม่ได้ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงเฉพาะโคอเมริกันบรามันห์พันธ์ 100 %

 

ไร่อุดมสุข
มีพื้นที่ 1,924 ไร่ แบ่งเป็น 
1.คอกมตราฐาน 16 คอก ๆ ละ ประมาณ 110 ไร่ 2.แปลงสำรองหญ้าประมาณ 1500 ไร่ 
3.คอกคัดมาตรฐาน 1 คอก 
4.คอกวัวตัวผู้ 1 คอก 5.คอกพยาบาลเตรียมคอด 1 คอก 
6. คอกขุน 1 คอก 
7.คอกวัวอย่านม 1 คอก 
8.ห้อง LAB 
9.โรงผสมอาหาร 
10.โรงเก็บฟางแห้ง หญ้าแห้ง จากนาหญ้าของเราเอง ด้านเกษตรกรรม ปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 100ไร่ การเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวครั้งแรกปี 2532 จำนวน 10 ตัว ปัจจุบันในใร่มี แม่โค 159 ตัว พ่อโค 7 ตัว วัวหนุ่ม 43 ตัว วัวสาว 46 ตัว ลูกโคตัวผู้ 35 ตัว ลูกโคตัวเมีย 28 ตัว

 

 

การเลี้ยงดูวัว

ใช้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ตลอด ไม่เคยเอาวัวแฟชั่นที่ทำรายได้ลุงมาเลี้ยงเลย แบ่งคอกมาตรฐาน แม่โค 30 ตัว ต่อพ่อโค 1 ตัว แบ่งคอกเป็น 3 ส่วน สำหรับสับเปลี่ยนให้โคได้มีหญ้ากินตลอกเวลา เมื่อกินแปลง 1 หมด เปิด ประตูแปลง 2 บำรุงแปลง 1 ย้ายไปเรื่อย ๆ มีการใส่ปุ๋ย รดน้ำในคอกที่หญ้าผ่านการกินหมดแล้ว เพื่อให้งอกใหม่ เรามีนโยบายเลี้ยงวัวอเมริกันบรามันห์พันธ์แท้ 100% อย่างเดียว เมื่อโคตัวผู้มีน้ำหนัก 300 กิโลกรัมขึ้นไป จะขาย เป็นพ่อพันธ์ ส่วนแม่โคจะคงไว้ 200 และขายเป็นช่วงโดยพํฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆ แม่โค ท้องใก้ลคลอด จะอยู่ในตลอกพยาบาล คลอกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะปล่อยเข้าคลอกมาตรฐาน วัวมีปัญหา จะแยกอยุ่คอกพยาบาล วัวตัวผู้ วัวหนุ่ม จะแยกอีก 1 คอก วัวที่เกิดจะบันทึกประวัติทุกครั้ง มีการฉีดยา ตีเบอร์หูวัว ตีสะโพก ทำขั้นตอนทุกอย่างตามมาตรฐานของปศุสัตว์

 

 

โครงการในอนาคต

1. พัฒนาวัวให้มีการถ่ายทอดพันธุ์กรรมที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ให้ลูกดี มีคุณภาพ

2. ขายแม่โค พ่อโค

3. จำหน่ายน้ำเชื้อ

4. ส่งวัวประกวด

5. ขายปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

 

กิจกรรมพิเศษ

1. ปัจจุบันมีนิสิต มหาลัย มาฝึกงานที่ไร่ทุกปี ในอนาคต เราจะทำเป็นสถานอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้วย เพื่อให้เขาใจได้ทั้งพันธ์วัวดี มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม พร้อมได้ความรู้ ในการดูแลวัวอย่างถูกต้อง

2. เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด พร้อมให้หน่วยราขการมาสอนวิชาชีพให้

3. เลี้ยงปลา ไก่ เพื่อเพิ่มรายได้

4. เพาะขยายพันธ์ไม้ยืนต้น และไม้หายาก พืชสมุนไพร

5. เป็นแหล่งความรุ้ของนักเรียน นักศึษาและบุคคลทั่วไป