ประวัติฟาร์ม

อุดมสุขฟาร์มตั้งขึ้นมาประมาณ 30 ปีแล้ว ที่ดินที่ดินเป็นเหมืองเก่าไม่มีดินมีแต่หินทราย เพราะดินถูกขุดไปล้างเอาแร่
หมดแล้ว ธาตุอาหารสำหรับต้นไม้ถึงหมดไป พัฒนาที่ดินวิเคราะห์แล้วเป็นที่ดินแย่ที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มแรกปลูกเม็ดมะม่วงหินพานต์ประมาณ 10 ปี แต่ผลผลิตไม่ดี ต้นไม้โตเท่าที่ควร พัฒนาที่ดินแนะนำให้ทำปศุสัตว์ เพราะเป็นที่แห้งแล้ง สูงๆต่ำๆปลอดโรค เวลาปลูกหญ้าก็ไม่มีปัญหาเพราะหญ้าลากตื่นไม้ลึก สังเกตุหญ้าขนงามหน้าแล้ง

 

 

 

 

จึงเริ่มทำปศุสัตว์ปี่ 2532 เริ่มต้นเลี้ยงโคอเมริกันบราห์มัน จากกรมปศุสัตว์ 10 ตัว และขยายเพิ่มขึ้นพร้อมปลูกหญ้า รู ชี ฮามาต้า กินนี เนเปีย ตามคอกวัวทุกคลอกไว้สำหรับแทะเล็มทุกวัน

 

 

ต่อมาปี 2548 นายสัตว์แพทย์ ศักดิ์ชัย ศรีบุญชอ นายเอก วิทูรย์พงศ์ ได้มาเยี่ยมฟาร์ม และแนะนำให้ จัดคอกไว้ริมทาง จะได้บรรทุกหญ้าอาหารให้วัวได้สะดวก แบ่งแม่วัว 30 ตัว ต่อพ่อวัว 1 ตัว

 

ปี2549 วันที่ 30 เมษายน ท่านอดีดอธิบดีกรมปศุสัตว์ พีระพงษ์ วงศ์ดี นายสัตว์แพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ นายอยุทธ หรินทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักเทศโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ คุณสุริยา กิจสำเร็จ เจ้าของ เอสเคแรนช์ หมอสาโรจน์ ผู้อำนวยการผสมเทียมศูนย์ราชบุรี ได้มาเยี่ยมฟาร์ม และช่วยคัดวัว เป็นประเภทต่างๆ จัดระบบการทำงาน ทำให้การเลี้ยงวัวมีคุณภาพ พัฒนาดีขึ้นอย่างมา

 


เพราะเหตุนี้เนื้อที่ 1,900 ไร่ มีคอกรัวมาตรฐาน 16 คอกทุกคอกมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ และเป็นหญ้าปลุกทั้งหมด มีร่มเงาต้นเม็ดมะม่วง

เราเลี้ยงเหมือนลูกมีอาหารข้นนิดหน่อย แต่มีคุณภาพ เพราะผสมเองและ ใช้วัตถุอย่างดี ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธ วิตามิน ศูนย์เขตีเบอร์ ชั่งน้ำหนัก อก ยาว สูง ตั้งแต่แรกเกิด 200 วัน 400 วัน 600 วัน มีหญ้าแพงโกล่าสดให้วัวเลี้ยงลูก หย่านมทุกวัน เพราะมีนาหญ้าแพงโกล่า 15 ไร่ นารูซี 30 ไร่

 

เรามีลูกน้องทำงานเป็นทีมช่วยกันเลี้ยง ศูนย์เขาตีเบอร์ ผสมเทียม ดูแร่ให้เกลือแร่ ทั้งก่อนและเป็นผงผสมเกลือ

เราทำนาไว้กินกันเองและ ขายด้วย ฟางของเราจะปลอดสารเคมี เพราะ เราปลุกข้าวอินทรีย์และอัดฟางให้รัวเราเองด้วยถ้าเหลือก็ขายมูลโคเอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ใช้มูลโคล้วนๆ ผสม Grystal, ชิวิว Biosoil เป็นสูตรที่ไล่ต้นไม้ดีมาก ข้าว, ต้นมะนาว งามดีใบเขียว

 

 


รายการวัวเกิด ตาย ขาย คงอยู่ส่งกองบำรุงพันธ์ กรมปศุสัตว์ทุกเดือน และเจ้าหน้าที่ มาตรวจฟาร์มทุกปี วัวทุกตัวมีใบ Pedigree

ฟาร์มเราเป็นฟาร์มปลอดโรค โดยกรมปศุสัตว์ ออกหนังสือ ว่าเป็นสถานที่กักกันสัตว์ ที่มีความเหมาะสมสำหรับโคเพื่อการกักกันสัตว์ก่อนเคลื่อนย้ายเข้า
เขตปลอดโรคระบาด และหนังสือ ได้รับการรับรองการปฎิบัติทางการเกษมที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ

 

เป้าหมายของฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา ชึ่งเรารับไม่เกิน 4 คนทุกปี

เป็นสถานที่ผลิตวัวคุณภาพ ราคายุติธรรม สามารถนำไปรีดน้ำเชื่อ เป็นพ่อพันธ์ที่ดี แม่พันธ์ที่ดี ประกวดโคเพื่อสะสมคะแนน เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธ์ 
โคสร้าง สุขภาพ อุปนิสัย การเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกให้เป็นมาตรฐาน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของฟาร์ม และเป็นขวัญกำลังใจของเราและลูกน้องทุกคนให้มีความมั่นใจ และยึดเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป แต่ทุกอย่างจะสำเร็จต้องเกิดจาก ความตั้งใจ มีใจรักในอาชีพนี้ ขยัน อดทน ทำงานอย่างมีความสุข รักวัวเหมือนลูก เอาใจใส่ดูแลอย่างดี มีความรักสามัคคีกัน เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือดูแลชื่งกันละกัน มีความห่วงใยกัน แล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเรา อุดมสุขฟาร์ม อย่างแน่นอน