วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณเอก  วิทูรพงศ์ และคุณเยาวลักษณ์ เลไพจิตร พร้อมคณะเจ้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม และ

ให้คำแนะนำในการใช้งานโปรแกรม e-breeding สำหรับใช้ในการจัดฝูงผสมพันธุ์โคเนื้อภายในฟาร์ม

 

IMAGE อุดมสุขฟาร์มดำเนินการเจาะเลือดเพื่อทดสอบโรค Brucellosis
Monday, 11 March 2019
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก... Read More...
IMAGE อุดมสุขฟาร์มต้องการขายวัวบราห์มันพันธุ์แท้ จำนวน 31 ตัว
Friday, 01 June 2018
อุดมสุขฟาร์มต้องการขายวัวบราห์มันพันธุ์แท้ จำนวน 31... Read More...
IMAGE อุดมสุขฟาร์มมีความประสงค์ขายวัวจำนวน 21 ตัว
Thursday, 15 June 2017
อุดมสุขฟาร์มมีความประสงค์ขายวัวจำนวน 21 ตัว ตัวผู้ 13... Read More...