320ระหว่างวันที่ 24 – 26 กพ 2550 ทีมของหมอยุทธ มาทำอีทีให้เป็นครั้งแรก ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จุรีรักษ์ สำเร็จประสงค์

2. นิตยา ลาปีกา

3. อนุชาติ ศิริรัตน์

4. ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

5. กีรติ ชิแจ้

6. อนุรักษ์ ดาบุตร

7. พีระพงษ์ สำรวจทรัพย์

8. มนัส เพ่งพินิจ

9. มานิตย์ ปลัดสิงห์

10. สมชาย แพทย์วงศ์

11. วินัย วงศ์สุวรรณ

12. ภาณุ ลายจรูญ

13. วันชัย กสับวิห์ค

14. ไกรสร วรพันธ์

15. ณัฐชา วาจาสัตว์

16. อานนท์ เทืองสันเทียะ ทำอีทีครั้งแรก อัตราการได้ Embryo 82.50% ฝากตัวอ่อนคลอดออกมาได้ 100% ลูกตัวแรกเป็นตัวผู้ ชื่อประสพโชค ตัวที่ 2 ประสพชัย เป็นตัวผู้ US 68 /50 US 69/50 จะเอาเป็นพ่อพันธ์ต่อไป

 

เรามีทีมงานด้านสุขภาพของท่านปศุสัตว์จังหวัดท่านเศรษฐเกียตรติ กระจ่างวงศ์ และทีมงาน

1. จามร ศักดิ์นนท์

2. ศิรินทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์

3. สุขุม สนธิพันธ์

4. ศุภชัย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์

5. ธรรมวัฒน์ จุ้ยแจ้ง

6. ชื่นจิตต์ เฉียบแหลม

7. ดรุณี อ่อนศรี

8. วิมลวรรณ ทองประยูร

9. เอกลักษณ์ เพ็งสว่าง

10. ธงชัย บงการสุวรรณ

11. ณัฐพล สระสำราญ

12. สุมิตร อำนวยสนสิริ

13. วิชิต จงไกรจักร์

IMAGE อุดมสุขฟาร์มดำเนินการเจาะเลือดเพื่อทดสอบโรค Brucellosis
Monday, 11 March 2019
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก... Read More...
IMAGE อุดมสุขฟาร์มต้องการขายวัวบราห์มันพันธุ์แท้ จำนวน 31 ตัว
Friday, 01 June 2018
อุดมสุขฟาร์มต้องการขายวัวบราห์มันพันธุ์แท้ จำนวน 31... Read More...
IMAGE อุดมสุขฟาร์มมีความประสงค์ขายวัวจำนวน 21 ตัว
Thursday, 15 June 2017
อุดมสุขฟาร์มมีความประสงค์ขายวัวจำนวน 21 ตัว ตัวผู้ 13... Read More...