Print
Category: กิจกรรมของฟาร์ม
Hits: 579

58721วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ร่วมกับอุดมสุขฟาร์มดำเนินการเจาะเลือดเพื่อทดสอบโรค Brucellosis  จำนวน 130 ตัว อุดมสุขฟาร์มเป็นฟาร์มโคเนื้อ

ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ของนางอวยพร คีรีวิเชียร หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์