ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และการเร่งรัดงานตามนโยบายฯ Print
Written by Web Master   
Wednesday, 28 October 2015 14:05
There are no translations available.

ขอเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และการเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์  ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท กรมปศุสัตว์ และขอให้ศูนย์ฯ สถานีฯ จัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 (งบลงทุน) เพื่อใช้ประกอบการประชุมฯ ดังกล่าว new

 

รายละเอียด...

Last Updated on Wednesday, 28 October 2015 14:12