ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 19 March 2013 17:04
There are no translations available.

s539255 511040842275559 810900617 nเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลยพร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่