การประชุมมอบนโยบายสำคัญหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 26 January 2012 10:24
There are no translations available.

DSC00218 Small Customการประชุมมอบนโยบายสำคัญหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ โดยมีรอธ.อยุทธ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มอบนโยบายสำคัญให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของกองบำรุงพันธุ์สัตว์

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}