กองบำรุงพันธุ์สัตว์ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 21 Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 01 November 2011 17:17
There are no translations available.

 dsc00048smallกองบำรุงพันธุ์สัตว์  ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 21ได้เคลื่อนย้ายกระบือของ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

 

 

 

 

 กองบำรุงพันธุ์สัตว์  ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 21

ได้เคลื่อนย้ายกระบือของ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่ประสบภัยน้ำท่วม

จากอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเลี้ยงที่กองพันหหารราบที่ 21

จังหวัดชลบุรี  จำนวน 41 ตัว

 

 

 

 

 {jcomments on}

 

Last Updated on Monday, 28 November 2011 10:40