ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งพันธุกรรมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พื้นเมือง  ซึ่งไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  เพื่อพัฒนาไก่ให้เป็นไก่พันธุ์แท้ ที่มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์สามารถใช้จำแนกพันธุ์ ได้ลักษณะประจำพันธุ์ (Breed characteristics) ได้ฝูงไก่ที่ยังคงมีลักษณะเด่นในความเป็นแม่ที่ดี มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง (จากการรวบรวมไก่จากหลายภูมิภาคของไทย) ทำให้มีโอกาสที่จะคัดเลือกปรับปรุงให้มีคุณภาพเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญให้ดีขึ้นกว่าไก่พื้นเมืองไทยทั่วไป โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – พันธุ์หนัก(Heavy)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - สูงตรง(Upright) คอ-แข้ง-ขายาว

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) กล้า(Bold) สง่างาม(Graceful)

เชื่องเมื่ออยู่กับผู้เลี้ยง แต่จะดุร้าย(Fierce)เมื่อเจอไก่แปลกหน้า

 pradu

 

pradu1

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               188     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      2.13    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                                 50      กรัม

ผลผลิตไข่                               147     ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                        85      %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ      89      %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้          3.58    กิโลกรัม

                            เพศเมีย        2.38    กิโลกรัม

จุดเด่นไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งยังคงเป็นสีดำเป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง