โคบราห์มันเทา
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์สัตว์เลย
โคพันธุ์ตาก
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
โคพื้นเมือง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี หน่วยบุณฑริก
สุกรพันธุ์ปากช่อง 5
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
IMAGE หมูดำเชียงใหม่
วันศุกร์, 29 มกราคม 2559
... Read More...
IMAGE ขนแพะ (Goat Fiber)
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2558
ขนแพะ (Goat Fiber) ผลผลิตที่ได้จากขนแพะ โดยหลักแล้วแบ่งเป็น 4... Read More...
IMAGE คุณค่าทางโภชนาการของโคเนื้อสายพันธุ์กรมปศุสัตว์
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2558
คุณค่าทางโภชนาการของโคเนื้อสายพันธุ์กรมปศุสัตว์... Read More...

วีดีโอเกี่ยวกับปศุสัตว์

นวัตกรรมตู้ฟักไข่ของกรมปศุสัตว์
วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
นวัตกรรมตุ้ฟักไข่ของกรมปศุสัตว์ Read More...

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 31 ตัว

 

50007ST copyสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 31 ตัว โคพื้นเมืองเพศผู้จำนวน 46 ตัว

1. โคเนื้อบราห์มันแดง จำนวน  31 ตัว (เพศผู้ 25  ตัว เพศเมีย 6 ตัว) ในวันที่ 7กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ คอกคัดสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2.  โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้  จำนวน  46 ตัว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.

   วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน่วยบุณฑริก บ้านโพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์.045-259-996

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...