ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยธุรการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...