ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จังหวัดแพร่

ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม -12 ตุลาคม 2560 โทรศัพท์. 054-646-457

รายละเอียดเพิ่มเติม...