ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

และให้มีผู้รายชื่อดังกล่าวมาทำการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอท่าพระ  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม....