รับสมัครงาน

 

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 

Screen Shot 2563 05 28 at 15.55.27

 

ดาวน์โหลด>>>

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

      สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จากเดิม ห้องสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อาคาร 2 ช้ัน 2  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี  ปรับเปลี่ยน เป็นห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 1 - 25) และ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ตึกตรงข้ามโรงอาหาร) ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 26 - 45) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Screen Shot 2563 05 22 at 16.23.17

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ผู้ประสงค์ทำการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี โทร 02-50103142  ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม>>>

ใบสมัคร>>>

Screen Shot 2563 05 12 at 15.07.34

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

Screen Shot 2563 05 21 at 15.42.17

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ( รายละเอียดแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก โทร.05-589-0712