รับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ( รายละเอียดแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก โทร.05-589-0712 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-313883, 081-8948864 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561-14 ธันวาคม 2561 โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111

รายละเอียดเพิ่มเติม...