ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)

1. ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0  จำนวน 10,000 กิโลกรัม

2. ตาข่ายถักปม จำนวน 6,000 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม...