ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 

1.ถังเก็บน้ำนมดิบชนิดมีระบบทำความเย็น (cooling tank) ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง

2. ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone จำนวน 1 ชุด

3. เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม จำนวน 1 เครื่อง

4. พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์  จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม...