พิมพ์
หมวด: จัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 469

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก