ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรังมีความประสงค์สอบราคารั้วลวดหนาม 7 เส้น ยาว 3,000 เมตร

กำหนดยื่นซองในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง

หรือสอบถามทางโทรศัพท์.075-203-040 

รายละเอียดเพิ่มเติม...