จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซื้อเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound)
สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดง และคุณภาพเนื้อจำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 12 รายการ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่  โทร.053-311-836

รายละเอียดเพิ่มเติม...