ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)

1. ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0  จำนวน 10,000 กิโลกรัม

2. ตาข่ายถักปม จำนวน 6,000 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 

1.ถังเก็บน้ำนมดิบชนิดมีระบบทำความเย็น (cooling tank) ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง

2. ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone จำนวน 1 ชุด

3. เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม จำนวน 1 เครื่อง

4. พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์  จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม...