actiontp17.5.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 59 ตัว

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์.043-261194  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..

lpsw pc6.56ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาล จำนวน 24 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญาลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์. 036-456-700

lp86.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 15 ตัว เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 4 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456700

lp12.58ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เพศผู้จำนวน 15 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456700

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ตากจำนวน 14 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  อ.เมือง  จ.ตาก โทร.055-890712