ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ประมูลโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 150 ตัว แบบประมูลราคารายตัว

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์.054-646457

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ  จำนวน 131 ตัว 
โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. โทรศัพท์.036-358502-3
 

bh

ศูนย์วิจัยและอุบลราชธานีประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 42 ตัว เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 25 ตัว
โคพันธุ์คัดออก จำนวน 12 ตัว  โคคัดออก จำนวน 16 ตัว โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 14 
โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลรายตัว ในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์.045-259-996, 045-259-952

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จะดำเนินการประมูลโคเนื้อ จำนวน 61 ตัว 
โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลรายตัว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โทรศัพท์.054-466080
 

auctionkbศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี บัญชีโคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 9 ตัว

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

โทรศัพท์.037-625-221

 

รายละเอียดเพิ่มเติม