ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ประมูลกระบือพื้นเมืองจำนวน 46 ตัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.081-747-6655

รายละเอียดเพิ่มเติม...

auction5.6.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา และซาฮิวาล จำนวน 92 ตัว  เพศผู้ 48 ตัว เพศเมีย 44 ตัว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เป็นสัตว์พันธุ์คัดออก และสัตว์คัดออก จำนวน 106 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว เพศเมีย 65 ตัว โดยวิธีประมูลรายตัว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคอกคัดหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (ลำพญากลาง) ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456-700

ประกาศ 1

ประกาศ 2

รายละเอียดโคประมูล

2018 05 18 095427

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา จำนวน 40 ตัว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
โทรศัพท์.081-051-116

รายละเอียดเพิ่มเติม...