ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน  47  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ตาก  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ตาก 79 ม. 7 ต. ไม้งาม  อ. เมือง จ. ตาก 63000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22  กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 09 at 15.02.52

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน และลูกผสมชาร์โลเล่ส์ จำนวน  46 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ แพร่  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ แพร่ อ. เมือง จ. แพร่ 54000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21  กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 13 at 11.35.08 

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมือง  จำนวน  40  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 29 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยฯ นครศรีธรรมราช  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00  - 9.45 น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป Screen Shot 2563 06 10 at 11.36.34

 

ดาวน์โหลด >>>

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีษะเกษ  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน   จำนวน  18  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้  7 ตัว เพศเมีย 11 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ศรีษะเกษ   ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ศรีษะเกษ ต. หนองครอก อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 9.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 02 at 09.15.07

 ดาวน์โหลด>>>

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล  จำนวน  73  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 49  ตัว  เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใน ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ     ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00  - 9.30  น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

Screen Shot 2563 06 16 at 20.40.17

 

ดาวน์โหลด >>>

รายการ>>>