ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน ซาฮิวาล ตาก กบินทร์บุรี   จำนวน 46   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ท่าพระ  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ท่าพระ  อ. เมือง จ. ขอนแก่น   90150  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

63 TP cattle 1

 

ดาวน์โหลด 1 >>>

ดาวน์โหลด 2 >>>

ดาวน์โหลด 3 >>>

ดาวน์โหลด 4 >>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง   จำนวน  24  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ เทพา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ เทพา  อ. เทพา จ. สงขลา  90150  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  31 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  1 กันยายน   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

63 auction Tapha cattle1

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน  11  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี   70120  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  18 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 8.00  น. เป็นต้นไป

 

63

 

ดาวน์โหลด >>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน  จำนวน  46  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  อ. เมือง  จ. พะเยา  56000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  17 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 9.30  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 08 06 at 12.23.45

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน  53 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ พะเยา อ. เมือง จ. พะเยา  56000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21  กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 9.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 14 at 09.38.45 

 

ดาวน์โหลด>>>