ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 41 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ คอกคัดสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ( รายละเอียดแนบ )

 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน โคซาฮิวาล และลูกผสมซาฮิวาล+ทาจิมะ เป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 33 จัว รวมเป็นจำนวน 38 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์ตาก จำนวน 8 ตัว ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ติดต่อ 055-890-712 ในเวลาราชการ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จำหน่ายแพะพันธุ์ลูกผสมแบล็คเบงกอล จำนวน 37 ตัว โดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 34 ตัว (เพศผู้ จำนวน 9 ตัว และ เพศเมีย จำนวน 25 ตัว) ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัวด้วยวาจา ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดต่อ 075-270907 (เอกสารแนบ)